Ekológia

Naša spoločnosť si plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Preto každoročne investujeme do ochrany životného prostredia a zavádzame nové projekty.

Doposiaľ sme investovali a zaviedli do praxe nasledovné projekty:

  • separovanie odpadu
  • rekuperácia odpadového tepla zo zariadení šokového zmrazovania
  • fotovoltická elektráreň na streche nášho závodu o výkone 70,2 kw
  • slnečné kolektory na prípravu teplej vody o výkone 4 800 w
  • postupná výmena žiariviek za svietidlá na báze LED technológie

 

Ekológia
Ekológia
Ekológia
Ekológia