Kontakt

GASTRO SK s.r.o., SNP 128, 965 01 Žiar nad Hronom
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6789/S
IČO : 36 045 152 , DIČ: 2020069392, IČ DPH: SK2020069392

Tel.: 045/6723668
Fax: 045/6734749
E-mail: gastrosk@mail.t-com.sk
Web: www.gastrosk.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank, č.ú. 6616038012/1111

Mapa prevádzky:


Zväčšiť mapu